Vormid | Vorm: Haigla (2012) | Vormi tingimused 

Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
475 T7234V1R25.1 <= T7234V3R10.05  
476 T7234V1R25.2.1 = T7234V11R11.2  
477 T5235V1R01 >= T5235V1R05  
501 T5232V1R01 + T5232V2R01 = T7234V8R01.0 + T7234V11R01.0  
502 T5232V9R01 + T5232V10R01 = T7234V7R01.0 + T7234V10R01.0  
503 T5232V1R02 + T5232V2R02 = T7234V8R02.0 + T7234V11R02.0  
504 T5232V9R02 + T5232V10R02 = T7234V7R02.0 + T7234V10R02.0  
505 T5232V1R03 + T5232V2R03 = T7234V8R03.0 + T7234V11R03.0  
506 T5232V9R03 + T5232V10R03 = T7234V7R03.0 + T7234V10R03.0  
507 T5232V1R04 + T5232V2R04 = T7234V8R04.0 + T7234V11R04.0  
508 T5232V9R04 + T5232V10R04 = T7234V7R04.0 + T7234V10R04.0  
509 T5232V1R05 + T5232V2R05 = T7234V8R05.0 + T7234V11R05.0  
510 T5232V9R05 + T5232V10R05 = T7234V7R05.0 + T7234V10R05.0  
511 T5232V1R06 + T5232V2R06 = T7234V8R06.0 + T7234V11R06.0  
512 T5232V9R06 + T5232V10R06 = T7234V7R06.0 + T7234V10R06.0  
513 T5232V1R07 + T5232V2R07 = T7234V8R07.0 + T7234V11R07.0  
514 T5232V9R07 + T5232V10R07 = T7234V7R07.0 + T7234V10R07.0  
515 T5232V1R08 + T5232V2R08 = T7234V8R08.0 + T7234V11R08.0  
516 T5232V9R08 + T5232V10R08 = T7234V7R08.0 + T7234V10R08.0  
517 T5232V1R09 + T5232V2R09 = T7234V8R09.0 + T7234V11R09.0  
518 T5232V9R09 + T5232V10R09 = T7234V7R09.0 + T7234V10R09.0  
519 T5232V1R10 + T5232V2R10 = T7234V8R10.0 + T7234V11R10.0  
520 T5232V9R10 + T5232V10R10 = T7234V7R10.0 + T7234V10R10.0  
521 T5232V1R11 + T5232V2R11 = T7234V8R11.0 + T7234V11R11.0  
522 T5232V9R11 + T5232V10R11 = T7234V7R11.0 + T7234V10R11.0  
523 T5232V1R12 + T5232V2R12 = T7234V8R12.0 + T7234V11R12.0  
524 T5232V9R12 + T5232V10R12 = T7234V7R12.0 + T7234V10R12.0  
525 T5232V1R13 + T5232V2R13 = T7234V8R13.0 + T7234V11R13.0  
526 T5232V9R13 + T5232V10R13 = T7234V7R13.0 + T7234V10R13.0  
527 T5232V1R14 + T5232V2R14 = T7234V8R14.0 + T7234V11R14.0  
528 T5232V9R14 + T5232V10R14 = T7234V7R14.0 + T7234V10R14.0  
529 T5232V1R15 + T5232V2R15 = T7234V8R15.0 + T7234V11R15.0  
530 T5232V9R15 + T5232V10R15 = T7234V7R15.0 + T7234V10R15.0  
531 T5232V10R16 = T7234V7R16.0 + T7234V10R16.0  
532 T5232V1R17 + T5232V2R17 = T7234V8R17.0 + T7234V11R17.0  
533 T5232V9R17 + T5232V10R17 = T7234V7R17.0 + T7234V10R17.0  
534 T5232V1R18 + T5232V2R18 = T7234V8R18.0 + T7234V11R18.0  
535 T5232V9R18 + T5232V10R18 = T7234V7R18.0 + T7234V10R18.0  
536 T5232V1R19 + T5232V2R19 = T7234V8R19.0 + T7234V11R19.0  
537 T5232V9R19 + T5232V10R19 = T7234V7R19.0 + T7234V10R19.0  
538 T5232V1R20 + T5232V2R20 = T7234V8R20.0 + T7234V11R20.0  
539 T5232V9R20 + T5232V10R20 = T7234V7R20.0 + T7234V10R20.0  
540 T7233V19R01 + T7233V20R01 = T7234V1R01.0 + T7234V3R01.0  
541 T7233V19R02 + T7233V20R02 = T7234V1R02.0 + T7234V3R02.0  
542 T7233V19R03 + T7233V20R03 = T7234V1R03.0 + T7234V3R03.0  
543 T7233V19R04 + T7233V20R04 = T7234V1R04.0 + T7234V3R04.0  
544 T7233V19R05 + T7233V20R05 = T7234V1R05.0 + T7234V3R05.0  
545 T7233V19R06 + T7233V20R06 = T7234V1R06.0 + T7234V3R06.0  
546 T7233V19R07 + T7233V20R07 = T7234V1R07.0 + T7234V3R07.0  
547 T7233V19R08 + T7233V20R08 = T7234V1R08.0 + T7234V3R08.0  
548 T7233V19R09 + T7233V20R09 = T7234V1R09.0 + T7234V3R09.0  
549 T7233V19R10 + T7233V20R10 = T7234V1R10.0 + T7234V3R10.0  
550 T7233V19R11 + T7233V20R11 = T7234V1R11.0 + T7234V3R11.0  
551 T7233V19R12 + T7233V20R12 = T7234V1R12.0 + T7234V3R12.0  
552 T7233V19R13 + T7233V20R13 = T7234V1R13.0 + T7234V3R13.0  
553 T7233V19R14 + T7233V20R14 = T7234V1R14.0 + T7234V3R14.0  
554 T7233V19R15 + T7233V20R15 = T7234V1R15.0 + T7234V3R15.0  
556 T7233V19R17 + T7233V20R17 = T7234V1R18.0 + T7234V3R18.0  
557 T7233V19R18 + T7233V20R18 = T7234V1R19.0 + T7234V3R19.0  
558 T7233V19R19 + T7233V20R19 = T7234V1R20.0 + T7234V3R20.0  
559 T7233V20R16 = T7234V1R16.0 + T7234V3R16.0  
761 T11303V1R05 <= T7234V7R23.1  
767 T7234V4R01.0 <= T7233V13R01 + T7233V14R01 + T7233V15R01 + T7233V16R01+T7233V17R01 + T7233V18R01  
833 T7233V19R20 + T7233V20R20 = T7234V1R21.0 + T7234V3R21.0  
835 T5232V1R21 + T5232V2R21 = T7234V8R21.0 + T7234V11R21.0  
842 T7234V1R26.0 <= T7234V11R01.0  
2849 T7231V5R01 + T7231V6R01 + T7231V7R01 = T7234V1R01.0 + T7234V3R01.0 + T7234V7R01.0 + T7234V10R01.0 + T7234V1R22.0 + T7234V1R23.0 + T7234V7R23.0 + T7234V7R22.0  
2851 T5232V9R21 + T5232V10R21 = T7234V7R21.0 + T7234V10R21.0  
2853 T7234V1R26.0 >= T11304V3R01 + T11304V8R01  
2854 T3236V1R01 >= T7234V3R16.0  
3015 T3236V1R03 + T3236V1R04 + T3236V1R05 + T3236V1R06 + T3236V1R07 + T3236V1R02 = T7234V10R16.0 + T7234V3R16.0  
3017 T7234V7R23.1 = T7234V8R23.1  
3098 Kui T10237r01.0v3 > 0 siis T10237r01.0v9 > 0  
3099 kui T10237r01.0v9 > 0 siis T10237r01.0v3 > 0  
3100 kuiT10237r01.0v6 > 0 siis T10237r01.0v12 > 0  
3101 kui T10237r01.0v12 > 0 siis T10237r01.0v6 > 0  
3103 T7002V1R01 = T9003V1R01 Haiglasse saabunud erakorraliste patsientide koguarv peab olema võrdne erakorralise meditsiini osakonnast lahkujate koguarvuga
3145 T7234V1R01.0 + T7234V3R01.0 + T7234V1R23.0 + T7234V7R01.0 + T7234V10R01.0 + T7234V7R23.0 >= T10237V3R01.0 Statsionaarist väljakirjutatud, surnud ja üleviidud patsientide koguarv peab olema suurem või võrdne kui statsionaaris opereeritute arv kokku
3146 T7234V7R01.0+T7234V10R01.0+T7234V7R23.0>=T10237V6R01.0 Statsionaarist väljakirjutatud, surnud ja üleviidud laste koguarv peab olema suurem või võrdne kui statsionaaris opereeritud laste arv
3147 T9239V1R02 = T92330V2R01 + T92330V2R02 + T92330V2R04 + T92330V2R06 + T92330V2R07 + T92330V2R09 + T92330V2R10 + T92330V2R11 Tabelis 9.1 rea 02 ülekantud verekomponentide koguarv doosides sisaldab tabelis 9.2 kasutatud verekomponente ridadel 01-11: konservveri (doosides), erütrotsüüdid (doosides), erütrotsüüdid lastedoosides, afereesi trombokontsentraat (doosides), BC trombokontsentraat (doosides), plasma (doosides), krüopretsipitaat (doosides), koosteveri (doosides).