Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2003) 

Vorm Tervishoiualane majandustegevus (2003)

Impordikood: 36
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 5

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T3009 1. Personal 33 11 0
2 T3010 2. Majandustegevus 136 1 23
3 T3013 3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (tuhat krooni) 12 9 1
4 T3014 4. Personaalarvutite kasutamine 30 3 6
5 T3015 5. Asutuses kasutusel olevate personaalarvutite arv 2 1 0