Vormid | Vorm: Laboratoorsed uuringud (2002) | Tabel: 14. Tsütoloogilised uuringud 
Tabel: 14. Tsütoloogilised uuringud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T384
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Analüüsi nimetus Haigekassa
kood
Rea
nr
Sooritatud uuringud Mujalt ostetud uuringud
kokku neist oma tervishoiuasutuses
statsionaar-
setele haigetele
ambulatoor-
setele haigetele
A B C 1 2 3 4
TSÜTOLOOGILISED ANALÜÜSID KOKKU   01                
  günekoloogilised rutiinuuringud; eritise tsütoloogia 6911 02                
  kaaped, aspiraadid, õõne ja tsüsti vedelikud, endoskoopilised äiged; löputusvedelikud 6912 03                
  peennõelbiopsia, puutepreparaadid 6913 04                
  tsütoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal 6914 05                
  histokeemiline uuring tsütoloogilisel preparaadil, 1 histokeemiline reaktsioon 6915 06                
  muud tsütoloogilised uuringud   07                
UURINGUD KOKKU   r00