Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2003) | Tabeli "3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (tuhat krooni)" tingimused 

Tabeli 3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (tuhat krooni) tingimused

Nr Tingimus Erandid
2432 r02 = r03 + r04 + r05 + r06 + r09 + r10 + r11 + r12