Vormid | Vorm: Psüühika- ja käitumishäired (2002) | Tabeli "6. Statsionaarne ravi" tingimused 

Tabeli 6. Statsionaarne ravi tingimused

Nr Tingimus Erandid