Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2009) | Tabel: 5. Infotehnoloogia kulud (kroonid) 
Tabel: 5. Infotehnoloogia kulud (kroonid)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T9017
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Kulu liik Rea nr. Summa
A B 1
Ostetud infotehnoloogia (read 02+07+12+13) 01    
      Riistvara (read 03+ ... +06) 02    
            personaalarvutid 03    
            serverid 04    
            võrguseadmed 05    
            infotehnoloogiline valmisoleku tagamine 06    
      Tarkvara (read 08+11) 07    
            kommertstarkvara (read 09+10) 08    
                  sh serveritele 09    
                  sh personaalarvutitele 10    
            unikaalne rakendustarkvara 11    
      Andmeside teenused 12    
      Muud 13    
Infotehnoloogia hooldus ja remont (read 15+ ... +19) 14    
      Personaalarvutid 15    
      Serverid 16    
      Tarkvara 17    
      Andmeside 18    
      Muud 19    
Infotehnoloogia personal (read 21+ ... +24) 20    
      IT-juhid 21    
      Arendajad ja programmeerijad 22    
      Administraatorid 23    
      IT-abi 24