Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: VIII.Vereteenistus - 1. Ametikohad 
Tabel: VIII.Vereteenistus - 1. Ametikohad
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T406
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Ametikoht Rea nr Täidetud
ametikohad
Põhikohaga
töötajad
A B 1 2
Arstid 01        
Õendusalatöötajad 02        
Muu tervishoiupersonal 03        
Insener-tehnilised töötajad 04        
Muud 05        
KOKKU 06