Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2016) | Vormi tingimused 

Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
8081 kui T15752R01V1 > 0 siis T15752R01V3 > 0 Kui on märgitud arsti vastuvõttude arv, peab olema täidetud ka neist haiguse tõttu pöördunute arv.
8082 kui T15752R01V2 > 0 siis T15752R01V4 > 0 Kui on märgitud arsti vastuvõttude arv, peab olema täidetud ka neist haiguse tõttu pöördunute arv
8083 kui T15752R02V1 > 0 siis T15752R02V3 > 0 Kui on märgitud arsti vastuvõttude arv, peab olema täidetud ka neist haiguse tõttu pöördunute arv.
8084 kui T15752R02V2 > 0 siis T15752R02V4 > 0 Kui on märgitud arsti vastuvõttude arv, peab olema täidetud ka neist haiguse tõttu pöördunute arv.
8086 kui T15752R11V1>0 siis T15752R05V5>0 Kui on märgitud koduõendusteenuse osutaja hooldekodus tehtuid visiite, siis peab olema täidetud ka koduõendusteenuse koduvisiitide arv.
8087 T16753V2R20.1 + T16753V2R20.2 + T16753V2R20.3 + T16753V2R20.4 + T16753V2R20.5 + T16753V2R20.6 + T16753V2R20.7 + T16753V2R20.8 + T16753V2R20.9 + T16753V8R20.1 + T16753V8R20.2 + T16753V8R20.3 + T16753V8R20.4 + T16753V8R20.5 + T16753V8R20.6 + T16753V8R20.7 + T16753V8R20.8 + T16753V8R20.9 = T13755V1R01 Täiskasvanud meeste ja poiste esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa tabelis 4.1 (veeru 2 ridade 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7. 20.8, 20.9 ja veeru 8 ridade 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7. 20.8, 20.9 summa) peab võrduma meeste ja poiste esmaste vigastuste välispõhjuste summaga tabelis 4.3 (veerg 1 rida 1).
8088 T16754V2R20.1 + T16754V2R20.2 + T16754V2R20.3 + T16754V2R20.4 + T16754V2R20.5 + T16754V2R20.6 + T16754V2R20.7 + T16754V2R20.8 + T16754V2R20.9 + T16754V8R20.1 + T16754V8R20.2 + T16754V8R20.3 + T16754V8R20.4 + T16754V8R20.5 + T16754V8R20.6 + T16754V8R20.7 + T16754V8R20.8 + T16754V8R20.9 = T13756V1R01 Täiskasvanud naiste ja tüdrukute esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa tabelis 4.2 (veeru 2 ridade 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7. 20.8, 20.9 ja veeru 8 ridade 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7. 20.8, 20.9 summa) peab võrduma naiste ja tüdrukute esmaste vigastuste välispõhjuste summaga tabelis 4.4 (veerg 1 rida 1).
8089 T16753V2R20.1 + T16753V2R20.2 + T16753V2R20.3 + T16753V2R20.4 + T16753V2R20.5 + T16753V2R20.6 + T16753V2R20.7 + T16753V2R20.8 + T16753V2R20.9 = T13757V1R01 Poiste esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa tabelis 4.1 (veeru 2 ridade 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7. 20.8, 20.9 summa) peab võrduma poiste esmaste vigastuste välispõhjuste summaga tabelis 4.5 (veerg 1 rida 1).
8090 T16754V2R20.1 + T16754V2R20.2 + T16754V2R20.3 + T16754V2R20.4 + T16754V2R20.5 + T16754V2R20.6 + T16754V2R20.7 + T16754V2R20.8 + T16754V2R20.9 = T13758V1R01 Tüdrukute esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa tabelis 4.2 (veeru 2 ridade 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7. 20.8, 20.9 summa) peab võrduma tüdrukute esmaste vigastuste välispõhjuste summaga tabelis 4.6 (veerg 1 rida 1).
8901 T13755R01V1 >= T13757R01V1 Meeste ja poiste välispõhjusi kokku (tabel 4.3 veerg 1 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste välispõhjuste tabelis (tabel 4.5 veerg 1 rida 1).
8902 T13755R01V2 >= T13757R01V2 Meeste ja poiste sõidukiõnnetusi kokku (tabel 4.3 veerg 2 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 2 rida 1).
8903 T13755R01V3 >= T13757R01V3 Meeste ja poiste kukkumisi kokku (tabel 4.3 veerg 3 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 3 rida 1).
8904 T13755R01V4 >= T13757R01V4 Mehhaanilise jõu toimeid meestel ja poistel kokku (tabel 4.3 veerg 4 rida1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 4 rida 1).
8905 T13755R01V5 >= T13757R01V5 Meeste ja poiste uppumisi kokku (tabel 4.3 veerg 5 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 5 rida 1).
8906 T13755R01V6 >= T13757R01V6 Suitsu, tule ja leekide toimeid meestel ja poistel kokku (tabel 4.3 veerg 6 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 6 rida 1).
8907 T13755R01V7 >= T13757R01V7 Tuliste ainete toimeid meestel ja poistel kokku (tabel 4.3 veerg 7 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 7 rida 1).
8908 T13755R01V8 >= T13757R01V8 Meeste ja poiste juhuslikke mürgistusi kokku (tabel 4.3 veerg 8 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 8 rida 1).
8909 T13755R01V9 >= T13757R01V9 Loodusjõudude toimeid meestel ja poistel kokku (tabel 4.3 veerg 9 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 9 rida 1).
8910 T13755R01V10 >= T13757R01V10 Meeste ja poiste muid õnnetusjuhtumeid kokku (tabel 4.3 veerg 10 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 10 rida 1).
8911 T13755R01V11 >= T13757R01V11 Meeste ja poiste tahtlikke enesekahjustusi kokku (tabel 4.3 veerg 11 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 11 rida 1).
8912 T13755R01V12 >= T13757R01V12 Rünnet meestel ja poistel kokku (tabel 4.3 veerg 12 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 12 rida 1).
8913 T13755R01V13 >= T13757R01V13 Ebaselge tahtlusega juhtumeid meestel ja poistel kokku (tabel 4.3 veerg 13 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 13 rida 1).
8914 T13755R02V1 >= T13757R02V1 Meeste ja poiste sportliku tegevuse käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 4.3 veerg 1 rida 2) peab olema rohkem või sama palju kui poiste välispõhjuste tabelis (tabel 4.5 veerg 1 rida 2).
8915 T13755R03V1 >= T13757R03V1 Meeste ja poiste puhke- ja vaba aja tegevuse käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 4.3 veerg 1 rida 3) peab olema rohkem või sama palju kui poiste välispõhjuste tabelis (tabel 4.5 veerg 1 rida 3).
8916 T13755R04V1 >= T13757R04V1 Meeste ja poiste tasustatud töötamise käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 4.3 veerg 1 rida 4) peab olema rohkem või sama palju kui poiste välispõhjuste tabelis (tabel 4.5 veerg 1 rida 4).
8917 T13755R05V1 >= T13757R05V1 Meeste ja poiste tasustamata töötamise käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 4.3 veerg 1 rida 5) peab olema rohkem või sama palju kui poiste välispõhjuste tabelis (tabel 4.5 veerg 1 rida 5).
8918 T13755R06V1 >= T13757R06V1 Meeste ja poiste eluks vajaliku tegevuse käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 4.3 veerg 1 rida 6) peab olema rohkem või sama palju kui poiste välispõhjuste tabelis (tabel 4.5 veerg 1 rida 6).
8919 T13755R07V1 >= T13757R07V1 Meeste ja poiste muu täpsustatud tegevuse käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 4.3 veerg 1 rida 7) peab olema rohkem või sama palju kui poiste välispõhjuste tabelis (tabel 4.5 veerg 1 rida 7).
8920 T13755R08V1 >= T13757R08V1 Meeste ja poiste täpsustamata tegevuse käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 4.3 veerg 1 rida 8) peab olema rohkem või sama palju kui poiste välispõhjuste tabelis (tabel 4.5 veerg 1 rida 8).
8921 T13755R09V1 >= T13757R09V1 Meeste ja poiste alkoholijoobes olemise ajal tekkinud vigastusi kokku (tabel 4.3 veerg 1 rida 9) peab olema rohkem või sama palju kui poiste välispõhjuste tabelis (tabel 4.5 veerg 1 rida 9).
8922 T13756R01V1 >= T13758R01V1 Naiste ja tüdrukute välispõhjusi kokku (tabel 4.4 veerg 1 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute välispõhjuste tabelis (tabel 4.6 veerg 1 rida 1).
8923 T13756R01V2 >= T13758R01V2 Naiste ja tüdrukute sõidukiõnnetusi kokku (tabel 4.4 veerg 2 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 2 rida 1).
8924 T13756R01V3 >= T13758R01V3 Naiste ja tüdrukute kukkumisi kokku (tabel 4.4 veerg 3 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 3 rida 1).
8925 T13756R01V4 >= T13758R01V4 Mehhaanilise jõu toimeid naistel ja tüdrukutel kokku (tabel 4.4 veerg 4 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 4 rida 1).
8926 T13756R01V5 >= T13758R01V5 Naiste ja tüdrukute uppumisi kokku (tabel 4.4 veerg 5 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 5 rida 1).
8927 T13756R01V6 >= T13758R01V6 Suitsu, tule ja leekide toimeid naistel ja tüdrukutel kokku (tabel 4.4 veerg 6 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 6 rida 1)
8928 T13756R01V7 >= T13758R01V7 Tuliste ainete toimeid naistel ja tüdrukutel kokku (tabel 4.4 veerg 7 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 7 rida 1).
8929 T13756R01V8 >= T13758R01V8 Naiste ja tüdrukute juhuslikke mürgistusi kokku (tabel 4.4 veerg 8 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 8 rida 1).
8930 T13756R01V9 >= T13758R01V9 Loodusjõudude toimeid naistel ja tüdrukutel kokku (tabel 4.4 veerg 9 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 9 rida 1).
8931 T13756R01V10 >= T13758R01V10 Naiste ja tüdrukute muid õnnetusjuhtumeid kokku (tabel 4.4 veerg 10 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 10 rida 1).
8932 T13756R01V11 >= T13758R01V11 Naiste ja tüdrukute tahtlikke enesekahjustusi kokku (tabel 4.4 veerg 11 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 11 rida 1).
8933 T13756R01V12 >= T13758R01V12 Rünnet naistel ja tüdrukutel kokku (tabel 4.4 veerg 12 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 12 rida 1).
8934 T13756R01V13 >= T13758R01V13 Ebaselge tahtlusega juhtumeid naistel ja tüdrukutel kokku (tabel 4.4 veerg 13 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 13 rida 1).
8935 T13756R02V1 >= T13758R02V1 Naiste ja tüdrukute sportliku tegevuse käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 4.4 veerg 1 rida 2) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute välispõhjuste tabelis (tabel 4.6 veerg 1 rida 2).
8936 T13756R03V1 >= T13758R03V1 Naiste ja tüdrukute puhke- ja vaba aja tegevuse käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 4.4 veerg 1 rida 3) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute välispõhjuste tabelis (tabel 4.6 veerg 1 rida 3).
8937 T13756R04V1 >= T13758R04V1 Naiste ja tüdrukute tasustatud töötamise käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 4.4 veerg 1 rida 4) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute välispõhjuste tabelis (tabel 4.6 veerg 1 rida 4).
8938 T13756R05V1 >= T13758R05V1 Naiste ja tüdrukute tasustamata töötamise käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 4.4 veerg 1 rida 5) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute välispõhjuste tabelis (tabel 4.6 veerg 1 rida 5).
8939 T13756R06V1 >= T13758R06V1 Naiste ja tüdrukute eluks vajaliku tegevuse käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 4.4 veerg 1 rida 6) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute välispõhjuste tabelis (tabel 4.6 veerg 1 rida 6).
8940 T13756R07V1 >= T13758R07V1 Naiste ja tüdrukute muu täpsustatud tegevuse käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 4.4 veerg 1 rida 7) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute välispõhjuste tabelis (tabel 4.6 veerg 1 rida 7).
8941 T13756R08V1 >= T13758R08V1 Naiste ja tüdrukute täpsustamata tegevuse käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 4.4 veerg 1 rida 8) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute välispõhjuste tabelis (tabel 4.6 veerg 1 rida 8).
8942 T13756R09V1 >= T13758R09V1 Naiste ja tüdrukute alkoholijoobes olemise ajal tekkinud vigastusi kokku (tabel 4.4 veerg 1 rida 9) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute välispõhjuste tabelis (tabel 4.6 veerg 1 rida 9).
8943 kui T13759r01v9 > 0 siis T13759r01v3 > 0 Kui on märgitud protseduurid, peab olema märgitud ka opereeritute arv
8944 kui T13759r01v12 > 0 siis T13759r01v6 > 0 Kui on märgitud laste protseduurid, peab olema märgitud ka opereeritud laste arv
8945 kui T13759r01v3 > 0 siis T13759r01v9 > 0 Kui on märgitud opereeritute arv, peavad olema märgitud ka protseduurid
8946 kui T13759r01v6 > 0 siis T13759r01v12 > 0 Kui on märgitud opereeritud laste arv, peavad olema märgitud ka lastele tehtud protseduurid