Vormid | Vorm: Laboratoorsed uuringud (2002) 

Vorm Laboratoorsed uuringud (2002)

Impordikood: 320
Alus:  
Sagedus: aasta
   

Tabeleid kokku: 14

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T371 1. Biokeemilised uuringud 64 4 2
2 T372 2. Hüübimissüsteemi uuringud 34 4 2
3 T373 3. Hematoloogilised uuringud 19 4 2
4 T374 4. Uriini uuringud 12 4 2
5 T375 5. Väljaheite uuringud 8 4 2
6 T376 6. Liikvori uuringud 4 4 2
7 T377 7. Spermauuringud 13 4 2
8 T378 8. Toksikoloogilised uuringud ja ravimkontsentraatide määramine 10 4 2
9 T223 9. Mikrobioloogilised uuringud 51 4 6
10 T224 10. Seroloogilised uuringud 29 4 2
11 T381 11. Immuniteedil põhinevad uuringud 47 4 2
12 T382 12. Allergeenide määramine 8 4 2
13 T383 13. Geneetilised uuringud 20 4 2
14 T384 14. Tsütoloogilised uuringud 8 4 2