Vormid | Vorm: Psüühika- ja käitumishäired (2012) | Tabeli "3. Täiskasvanute uued psühhiaatrilised haigusjuhud" tingimused 

Tabeli 3. Täiskasvanute uued psühhiaatrilised haigusjuhud tingimused

Nr Tingimus Erandid
434 v20 = v2 + v4 + v6 + v8 + v10 + v12 + v14 + v16 + v18  
435 v19 = v1 + v3 + v5 + v7 + v9 + v11 + v13 + v15 + v17  
571 r11 = r01 + r02 + r03 + r04 + r05 + r06 + r07 + r08 + r09 + r10