Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: 2. Hambaravitöötajad 
Tabel: 2. Hambaravitöötajad
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T443
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Ametikohad Rea nr Täidetud
ametikohad
Põhikohaga
töötajad
A B 1 2
Arstid kokku 01 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T222R01v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T222R01v2)
     erameditsiinis 02 LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T222R01v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T222R01v2)
Internid 03 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T222R05v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T222R05v2)
Teised kõrgharidusega spetsialistid kokku 04 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T222R06v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T222R06v2)
Õendusalatöötajad kokku 05 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T222R08v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T222R08v2)
     üldõde 06 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T222R09v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T222R09v2)
Hambatehnik 07 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T222R12v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T222R12v2)
Dentist 08 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T222R13v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T222R13v2)
Meditsiinistatistik 09 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T222R14v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T222R14v2)
Arstiabiline 10 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T222R15v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T222R15v2)
Muud töötajad 11 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T222R16v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T222R16v2)