Vormid | Vorm: Ravivoodid ja hospitaliseerimine (kehtiv) | Tabel: Haigete voodifondi arvestus statsionaaris, osakondade või profiilide lõikes 
Tabel: Haigete voodifondi arvestus statsionaaris, osakondade või profiilide lõikes
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T6030
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Voodiprofiili nimetus Kood Rea nr Voodite
arv
kuu
lõpul
Keskmine
voodite
arv kuus
Haigete
arv
perioodi
algul
Hospitaliseeritute
arv kokku
neist Haiglasisene liikumine Haiglast lahkunute arv Haigete
arv
perioodi
lõpul
Voodi-
päevade
arv
kokku
s.h. teiste
maakon-
dade
elanike
voodipäe
vade
arv
hospitali-seeritud teistest
maakondadest
lapsed üle
toodud
teistest
osa-
konda
dest
üle viidud
teistesse
osakon-
dadesse
välja-
kirjuta-
tud
teistesse
haiglatesse
üle
viidud
surnud
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
intensiivravi I aste V101 01         leia(periood = eelmine, T5030R40V12)+leia(periood = eelmine, T5030R44V12)+leia(periood = eelmine, T6030R01V12)                                            
intensiivravi II aste V102 02         leia(periood=eelmine, T5030R41V12)+leia(periood=eelmine, T5030R45V12)+leia(periood = eelmine, T6030R02V12)                                            
intensiivravi III aste V103 03         leia(periood=eelmine, T5030R42V12)+leia(periood=eelmine, T5030R46V12)+leia(periood = eelmine, T6030R03V12)                                            
endokrinoloogia V110 04         leia(periood=eelmine, T5030R05V12)+leia(periood = eelmine, T6030R04V12)                                            
gastroenteroloogia V120 05         leia(periood=eelmine, T5030R03V12)+leia(periood = eelmine, T6030R05V12)                                            
hematoloogia V130 06         leia(periood=eelmine, T5030R08V12)+leia(periood = eelmine, T6030R06V12)                                            
hooldusravi V140 07         leia(periood=eelmine, T5030R04V12)+leia(periood = eelmine, T6030R07V12)                                            
kardioloogia V150 08         leia(periood=eelmine, T5030R02V12)+leia(periood = eelmine, T6030R08V12)                                            
kardiokirurgia V161 09         leia(periood=eelmine, T5030R14V12)+leia(periood = eelmine, T6030R09V12)                                            
vaskulaarkirurgia V162 10         leia(periood=eelmine, T5030R43V12)+leia(periood = eelmine, T6030R10V12)                                            
kõrva-nina-kurguhaigused V170 11         leia(periood=eelmine, T5030R33V12)+leia(periood=eelmine, T5030R34V12)+leia(periood = eelmine, T6030R11V12)                                            
lastehaigused V180 12         leia(periood=eelmine, T5030R38V12)+leia(periood = eelmine, T6030R12V12)                                            
lastekirurgia V190 13         leia(periood=eelmine, T5030R11V12)+leia(periood = eelmine, T6030R13V12)                                            
naha- ja suguhaigused V200 14         leia(periood=eelmine, T5030R35V12)+leia(periood=eelmine, T5030R36V12)+leia(periood = eelmine, T6030R14V12)                                            
nakkushaigused V210 15         leia(periood=eelmine, T5030R06V12)+leia(periood=eelmine, T5030R07V12)+leia(periood = eelmine, T6030R15V12)                                            
nefroloogia V220 16         leia(periood=eelmine, T5030R09V12)+leia(periood = eelmine, T6030R16V12)                                            
neurokirurgia V230 17         leia(periood=eelmine, T5030R12V12)+leia(periood = eelmine, T6030R17V12)                                            
neuroloogia V240 18         leia(periood=eelmine, T5030R27V12)+leia(periood = eelmine, T6030R18V12)                                            
lasteneuroloogia V241 19         leia(periood=eelmine, T5030R28V12)+leia(periood = eelmine, T6030R19V12)                                            
näo- ja lõualuukirurgia V250 20         leia(periood=eelmine, T5030R21V12)+leia(periood = eelmine, T6030R20V12)                                            
onkoloogia V260 21         leia(periood=eelmine, T5030R22V12)+leia(periood = eelmine, T6030R21V12)                                            
ortopeedia V270 22         leia(periood=eelmine, T5030R18V12)+leia(periood=eelmine, T5030R19V12)+leia(periood = eelmine, T6030R22V12)                                            
põletus V272 23         leia(periood=eelmine, T5030R17V12)+leia(periood = eelmine, T6030R23V12)                                            
traumatoloogia V274 24         leia(periood=eelmine, T5030R15V12)+leia(periood=eelmine, T5030R16V12)+leia(periood = eelmine, T6030R24V12)                                            
psühhiaatria V280 25         leia(periood=eelmine, T5030R29V12)+leia(periood = eelmine, T6030R25V12)                                            
lastepsühhiaatria V281 26         leia(periood=eelmine, T5030R30V12)+leia(periood = eelmine, T6030R26V12)                                            
akuutpsühhiaatria V282 27         leia(periood=eelmine, T5030R32V12)+leia(periood = eelmine, T6030R27V12)                                            
pulmonoloogia V290 28         leia(periood=eelmine, T5030R39V12)+leia(periood = eelmine, T6030R28V12)                                            
tuberkuloos V300 29         leia(periood=eelmine, T5030R26V12)+leia(periood = eelmine, T6030R29V12)                                            
radioloogia V310 30         leia(periood=eelmine, T5030R37V12)+leia(periood = eelmine, T6030R30V12)                                            
reumatoloogia V320 31         leia(periood=eelmine, T5030R47V12)+leia(periood = eelmine, T6030R31V12)                                            
rindkerekirurgia V330 32         leia(periood=eelmine, T5030R13V12)+leia(periood = eelmine, T6030R32V12)                                            
silmahaigused V340 33         leia(periood=eelmine, T5030R31V12)+leia(periood = eelmine, T6030R33V12)                                            
sisehaigused V350 34         leia(periood = eelmine, T5030R01V12)+leia(periood = eelmine, T6030R34V12)                                            
günekoloogia V361 35         leia(periood=eelmine, T5030R25V12)+leia(periood = eelmine, T6030R35V12)                                            
raseduspatoloogia V362 36         leia(periood=eelmine, T5030R24V12)+leia(periood = eelmine, T6030R36V12)                                            
sünnitusabi V363 37         leia(periood=eelmine, T5030R23V12)+leia(periood = eelmine, T6030R37V12)                                            
uroloogia V370 38         leia(periood=eelmine, T5030R20V12)+leia(periood = eelmine, T6030R38V12)                                            
taastusravi V380 39         leia(periood=eelmine, T5030R48V12)+leia(periood = eelmine, T6030R39V12)                                            
üldkirurgia V390 40         leia(periood = eelmine, T5030R10V12)+leia(periood = eelmine, T6030R40V12)                                            
kutsehaigused V998 41         leia(periood = eelmine, T6030R41V12)                                            
Kokku V850 42         leia(periood = eelmine, T5030R49V12)+leia(periood = eelmine, T6030R42V12)