Tabel: 6. Ametikohad
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T13285
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Ametikoht Rea
nr
Täidetud
ametikohad
neist ambu-
latoorsed
Põhikohaga
isikud
neist ambu-
latoorsed
A B 1 2 3 4
Psühhiaatrid 01                
      neist lastepsühhiaatri pädevusega 02                
Kliinilised psühholoogid 03                
Psühholoogid 04                
Õed 05                
      neist psühhiaatriaõe ja vaimse tervise õe haridusega 06                
Logopeedid 07                
Sotsiaaltöötajad 08                
Tegevusterapeudid 09                
Hooldajad 10