Tabel: 6. Statsionaarne ravi
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3285
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr Haigete arv
A B 1
Tahtest olenematult hospitaliseeritud 01    
  neist halduskohtu loal ravi jätkamine 02    
Aasta lõpul haiglaravile jäänutest - kohtu poolt määratud ravi üldpsühhiaatria osakonnas 03    
- kohtu poolt määratud ravi tugevdatud jälgimisega osakonnas 04    
Haiglas surnutest hukkunud suitsiidi tõttu 05