Vormid | Vorm: Laboratoorsed uuringud (2002) | Tabel: 10. Seroloogilised uuringud 
Tabel: 10. Seroloogilised uuringud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T224
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Analüüsi nimetus Haigekassa
kood
Rea nr Sooritatud uuringud Mujalt ostetud uuringud
kokku neist oma tervishoiuasutuse
statsionaar-
setele haigetele
ambulatoor-
setele haigetele
A B C 1 2 3 4
SEROLOOGILISED ANALÜÜSID KOKKU   01                
  ABO süsteemi immuunantikehade eraldamine 6771 02                
  ABO veregrupi määramine monoklonaalsete antikehadega 6772 03                
  raskesti diagnoositava ABO veregrupi määramine geeltehnikaga 6773 04                
  Rh (D) kuuluvuse määramine ekspressmeetodil 6774 05                
  Rh (D) kuuluvuse määramine kaudse Coombsi-testi abil 6775 06                
      Rh (D) kuuluvuse määramine anti-D lgM monoklonaalse seerumiga 6776 07                
      Rh (D) kuuluvuse määramine geeltehnikaga  6777 08                
  Rh-fenotüübi määramine geeltehnikaga 6778 09                
  teise veregrupi süsteemide (Kell, Duffy, Kidd, MNSs, P, Lewis, Lutheran) ühe       antigeeni määramine                         6779 10                
    teise veregrupi süsteemide (Kell, Duffy, Kidd, MNSs, P, Lewis, Lutheran) ühe antigeeni määramine geeltehnika abil 6780 11                
  erütrotsütaarsete antikehade määramine elatiinmeetodil standarderütrotsüütidega       (01 + 02)                                       6781 12                
  erütrotsütaarsete antikehade määramine (skriining-test) kaudse Coombsi testi abil) 6782 13                
       erütrotsütaarsete antikehade määramine (skriining-test) geeltehnika abil 6783 14                
        erütrotsütaarsete antikehade määramine (skriining-test) ensüümmeetodil 6784 15                
      erütrotsütaarsete antikehade tiitri määrmaine elatiinmeetodil 6785 16                
      erütrotsütaarsete antikehade tiitri määrmaine  kaudse Coombsi testi abil 6786 17                
       erütrotsütaarsete antikehade tiitri määrmaine geeltehnika abil 6787 18                
      antikehade tüpiseerimine erütrotsütaarsetel paneelidel kaudse Coombsi testi abil 6788 19                
       antikehade tüpiseerimine erütrotsütaarsetel paneelidel kaudse geeltehnika abil 6789 20                
       antikehade tüpiseerimine erütrotsütaarsetel paneelidel kaudse ensüümmeetodil 6790 21                
      otsene Coombsi test autoantikehade määramiseks 6791 22                
      geeltehnika abil autoantikehade määramine 6792 23                
      autoantikehade tiitrimine autoantikehade määramiseks 6793 24                
      individuaalse doonorivere leidmine elatiinmeetodil (ühe ristreaktsiooni hind) 6794 25                
      individuaalse doonorivere leidmine Coombsi testi abil (ühe ristreaktsiooni hind) 6795 26                
     individuaalse doonorivere leidmine  geeltehnikaga (ühe ristreaktsiooni hind) 6796 27                
      vastsündinu vere analüüs geeltehnikaga (veregrupp, Rh, otsene Coombsi test) 6797 28                
      muud seroloogilised uuringud   29