Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
846 T13304V1R01 + T13304V4R01 = T13234V1R01.0 + T13234V3R01.0 + T13234V7R01.0 + T13234V10R01.0 + T13234V1R22.0 + T13234V7R22.0 + T13234V1R23.0 + T13234V7R23.0 - T13231V5R01 - T13231V6R01 - T13231V7R01  
2859 T13304V3R01 + T13304V8R01 <= T13234V1R26.0 Elusalt sündinud, aga 0-6 päeva vanusena surnud laste arv peab olema väiksem või võrdne "Haigla" aruandes tabelis 4 registreeritud 0-6 päeva vanusena surnud vastsündinute arvuga.
7706 T13300V1R01 + T13300V2R01 <= T13301V1R10 Eelmise aasta lõpu seisuga arvel olevate ja arvele võetud rasedate arv kokku peab olema väiksem või võrdne arsti vastuvõttude arvuga raseduse jälgimisel.