Vormid | Vorm: Ravivoodid ja hospitaliseerimine (2003) 

Vorm Ravivoodid ja hospitaliseerimine (2003)

Impordikood: 96116
Alus:  
Sagedus: kuu
   

Tabeleid kokku: 1

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T030 Haigete voodifondi arvestus statsionaaris, osakondade või profiilide lõikes 50 15 2