Vormid | Vorm: Haigla (2016 - 2018) | Tabel: 10.Erakorralise meditsiini osakonna / vastuvõtuosakonna töö 10.2. Erakorraliste patsientide saabumine 
Tabel: 10.Erakorralise meditsiini osakonna / vastuvõtuosakonna töö 10.2. Erakorraliste patsientide saabumine
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T13243
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Kokku neist EMO neist vastuvõtuosakond/-tuba
0–14 15 ja vanemad 0–14 15 ja vanemad
1 2 3 4 5
Kokku saabus 1                    
toodi kiirabiga 2                    
suunati teisest raviasutusest 3                    
tuli ise 4                    
muu 5