Vormid | Vorm: Hambaarsti aruanne (2011) | Tabel: 7. Ortodontia osakonna (-kabineti) töö 
Tabel: 7. Ortodontia osakonna (-kabineti) töö
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T11356
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr
Kokku Täis-
kasvanud
Lapsed
A B 1 2 3
Külastuste arv 01            
    neist esmakordsed aruandeaastal 02            
Valmistatud aparaatide arv 03            
    neist suust eemaldatavate aparaatide arv 04            
suust mitteeemaldatavate aparaatide arv 05            
Breketeid saanud haigete arv 06