Vormid | Vorm: Hambaarsti aruanne (2010) | Tabel: 4. Ametikohad 
Tabel: 4. Ametikohad
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T10222
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr
Täidetud
ametikohad
Põhikohaga
isikud
A B 1 2
ARSTID KOKKU 01        
sh hambaarst 02        
    restauratiivse hambaravi arst 03        
    ortodont 04        
    proteesiarst 05        
    näolõualuukirurg 06        
RESIDENT 07        
TEISED KÕRGHARIDUSEGA SPETSIALISTID KOKKU 08        
sh asutuse direktor 09        
ÕENDUSALATÖÖTAJAD KOKKU 10        
    sh õde 11        
    radioloogiaõde 12        
    muud õendusalatöötajad kokku 13        
HAMBATEHNIK 14        
DENTIST 15        
ARSTIABILINE 16        
MUUD TÖÖTAJAD 17        
AMETIKOHAD KOKKU 18