Vormid | Vorm: Kiirabi (2003) | Tabel: 2. Meditsiiniabi 2.3. Traumad liigi järgi 
Tabel: 2. Meditsiiniabi 2.3. Traumad liigi järgi
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3218
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr.
kokku liiklus olme töö suitsiid sport muu
A B 1 2 3 4 5 6 7
*Traumad(r01v2) 01