Vormid | Vorm: Verekeskus (2009) | Tabel: 11. Vabastatud verekomponendid ja nende kasutamine (valmistoodanguladu) 
Tabel: 11. Vabastatud verekomponendid ja nende kasutamine (valmistoodanguladu)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T700011
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr
Algjääk Valmistatud Saadud
teistest
verekeskustest
Väljastatud Aegunud Praak +
tagastatud
Jääk
A B 1 2 3 4 5 6 7
Erütrotsüüdid
(suured doosid)
01                            
Erütrotsüüdid
(lastedoosid)
02                            
Pestud
erütrotsüüdid
03                            
Filtreeritud
erütrotsüüdid
(suured doosid)
04                            
Filtreeritud
erütrotsüüdid
(lastedoosid)
05                            
Plasma
(VKP)
06                            
Trombotsüüdid
TRP
07                            
BC
Trombotsüüdid
kokku
08                            
sh. filtreeritud 09                            
Afereesi
trombotsüüdid
10                            
Koosteveri 11                            
Krüopretsipitaat 12                            
Kiiritatud kokku 13                            
sh. erütrotsüüdid
(suured doosid)
14                            
sh.
erütrotsüüdid (lastedoosid)
15                            
sh.
trombotsüüdid
16