Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2007) | Tabeli "5. Haigestumine, vigastused ja mürgistused -Tabel 5.3 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused tegevuse ja vigastusmehhanismi alusel, mehed kokku (RHK-10 kood S00-T75) " tingimused 

Tabeli 5. Haigestumine, vigastused ja mürgistused -Tabel 5.3 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused tegevuse ja vigastusmehhanismi alusel, mehed kokku (RHK-10 kood S00-T75) tingimused

Nr Tingimus Erandid
7010 r1 = r2 + r3 + r4 + r5 + r6 + r7 + r8 v1
7011 r1 >= r2 + r3 + r4 + r5 + r6 + r7 + r8  
7023 v1 = v2 + v3 + v4 + v5 + v6 + v7 + v8 + v9 + v10 + v11 + v12 + v13 r1
7024 v1 >= v2 + v3 + v4 + v5 + v6 + v7 + v8 + v9 + v10 + v11 + v12 + v13