Vormid | Vorm: Haigla (2012) | Tabeli "10. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 1. Elupuhused morfoloogilised uuringud" tingimused 

Tabeli 10. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 1. Elupuhused morfoloogilised uuringud tingimused

Nr Tingimus Erandid
2913 v1 = v2 + v3