Vormid | Vorm: Võrdlusandmed | Tabel: Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (ambulatoorsel vastuvõtul ja/või statsionaarsel ravil viibinud isikud) 
Tabel: Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (ambulatoorsel vastuvõtul ja/või statsionaarsel ravil viibinud isikud)
Tabeli selgitus:  
Impordikood:  
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

    2012 aasta 2013 aasta 2014 aasta 2015 aasta 2016 aasta 2017 aasta 2018 aasta 2019 aasta 2020 aasta
Alkoholi tarvitamisest F10.X leia(periood = P20120000,T11287V8R01) leia(periood = P20130000,T13287V8R01) leia(periood = P20140000,T14287V8R01) leia(periood = P20150000,T14287V8R01) leia(periood = P20160000,T14287V8R01) leia(periood = P20170000,T14287V8R01) leia(periood = P20180000,T14287V8R01) leia(periood = P20190000,T14287V8R01) leia(periood = P20200000,T14287V8R01)
Opioididide tarvitamisest F11.X leia(periood = P20120000,T11287V8R02) leia(periood = P20130000,T13287V8R02) leia(periood = P20140000,T14287V8R02) leia(periood = P20150000,T14287V8R02) leia(periood = P20160000,T14287V8R02) leia(periood = P20170000,T14287V8R02) leia(periood = P20180000,T14287V8R02) leia(periood = P20190000,T14287V8R02) leia(periood = P20200000,T14287V8R02)
Kannabioidide tarvitamisest F12.X leia(periood = P20120000,T11287V8R03) leia(periood = P20130000,T13287V8R03) leia(periood = P20140000,T14287V8R03) leia(periood = P20150000,T14287V8R03) leia(periood = P20160000,T14287V8R03) leia(periood = P20170000,T14287V8R03) leia(periood = P20180000,T14287V8R03) leia(periood = P20190000,T14287V8R03) leia(periood = P20200000,T14287V8R03)
Rahustite või uinutite tarvitamisest F13.X leia(periood = P20120000,T11287V8R04) leia(periood = P20130000,T13287V8R04) leia(periood = P20140000,T14287V8R04) leia(periood = P20150000,T14287V8R04) leia(periood = P20160000,T14287V8R04) leia(periood = P20170000,T14287V8R04) leia(periood = P20180000,T14287V8R04) leia(periood = P20190000,T14287V8R04) leia(periood = P20200000,T14287V8R04)
Kokaiini tarvitamisest F14.X leia(periood = P20120000,T11287V8R05) leia(periood = P20130000,T13287V8R05) leia(periood = P20140000,T14287V8R05) leia(periood = P20150000,T14287V8R05) leia(periood = P20160000,T14287V8R05) leia(periood = P20170000,T14287V8R05) leia(periood = P20180000,T14287V8R05) leia(periood = P20190000,T14287V8R05) leia(periood = P20200000,T14287V8R05)
Muude stimulaatorite tarvitamisest F15.X leia(periood = P20120000,T11287V8R06) leia(periood = P20130000,T13287V8R06) leia(periood = P20140000,T14287V8R06) leia(periood = P20150000,T14287V8R06) leia(periood = P20160000,T14287V8R06) leia(periood = P20170000,T14287V8R06) leia(periood = P20180000,T14287V8R06) leia(periood = P20190000,T14287V8R06) leia(periood = P20200000,T14287V8R06)
Hallutsinogeenide tarvitamisest F16.X leia(periood = P20120000,T11287V8R07) leia(periood = P20130000,T13287V8R07) leia(periood = P20140000,T14287V8R07) leia(periood = P20150000,T14287V8R07) leia(periood = P20160000,T14287V8R07) leia(periood = P20170000,T14287V8R07) leia(periood = P20180000,T14287V8R07) leia(periood = P20190000,T14287V8R07) leia(periood = P20200000,T14287V8R07)
Tubaka tarvitamisest F17.X leia(periood = P20120000,T11287V8R08) leia(periood = P20130000,T13287V8R08) leia(periood = P20140000,T14287V8R08) leia(periood = P20150000,T14287V8R08) leia(periood = P20160000,T14287V8R08) leia(periood = P20170000,T14287V8R08) leia(periood = P20180000,T14287V8R08) leia(periood = P20190000,T14287V8R08) leia(periood = P20200000,T14287V8R08)
Lenduvate lahustite tarvitamisest F18.X leia(periood = P20120000,T11287V8R09) leia(periood = P20130000,T13287V8R09) leia(periood = P20140000,T14287V8R09) leia(periood = P20150000,T14287V8R09) leia(periood = P20160000,T14287V8R09) leia(periood = P20170000,T14287V8R09) leia(periood = P20180000,T14287V8R09) leia(periood = P20190000,T14287V8R09) leia(periood = P20200000,T14287V8R09)
Mitme või muude psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest F19.X leia(periood = P20120000,T11287V8R10) leia(periood = P20130000,T13287V8R10) leia(periood = P20140000,T14287V8R10) leia(periood = P20150000,T14287V8R10) leia(periood = P20160000,T14287V8R10) leia(periood = P20170000,T14287V8R10) leia(periood = P20180000,T14287V8R10) leia(periood = P20190000,T14287V8R10) leia(periood = P20200000,T14287V8R10)
KOKKU F10.X-F19.X leia(periood = P20120000,T11287V8R11) leia(periood = P20130000,T13287V8R11) leia(periood = P20140000,T14287V8R11) leia(periood = P20150000,T14287V8R11) leia(periood = P20160000,T14287V8R11) leia(periood = P20170000,T14287V8R11) leia(periood = P20180000,T14287V8R11) leia(periood = P20190000,T14287V8R11) leia(periood = P20200000,T14287V8R11)