Vormid | Vorm: Psüühika- ja käitumishäired (2003–2004) | Tabel: 7. Psühhiaatriaekspertiisid 
Tabel: 7. Psühhiaatriaekspertiisid
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3286
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Ekspertiisi liik Rea nr Ambu-
latoorsed
Statsio-
naarsed
Kokku
A C 1 2 3
Kohtupsühhiaatriaekspertiis 01            
Psühhiaatriline läbivaatus kaitseväeteenistuskõlblikkuse hindamiseks 02            
Psühhiaatriline läbivaatus töövõimetusekspertiisi suunamiseks 03