Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: II. 2. Õendusalatöötajad ja teised meditsiinikooli lõpetanud 
Tabel: II. 2. Õendusalatöötajad ja teised meditsiinikooli lõpetanud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T435
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Eriala Rea nr Õendusalatöötajate arv
kokku neist
kokku sh era-
metit-
siinis
kokku sh era-
metit-
siinis
A B 1 2 3 4
ÕENDUSALATÖÖTAJAD KOKKU 01 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R01v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R01v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R01v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R01v2)
kõrgharidusega õde 02 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R02v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R02v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R02v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R02v2)
Üldõde 03 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R03v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R03v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R03v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R03v2)
Pereõde 04 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R04v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R04v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R04v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R04v2)
Lasteõde 05 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R05v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R05v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R05v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R05v2)
Diabeediõde 06 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R06v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R06v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R06v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R06v2)
Nakkustõrjeõde 07 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R07v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R07v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R07v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R07v2)
Pulmonoloogiaõde 08 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R08v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R08v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R08v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R08v2)
Erakorralise meditsiini õde 09 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R09v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R09v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R09v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R09v2)
Radioloogiaõde 10 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R10v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R10v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R10v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R10v2)
Anesteesia-intensiivravi õde 11 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R11v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R11v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R11v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R11v2)
Operatsiooniõde 12 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R12v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R12v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R12v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R12v2)
Onkoloogiaõde 13 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R13v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R13v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R13v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R13v2)
Psühhiaatriaõde 14 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R14v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R14v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R14v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R14v2)
Taastusraviõde 15 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R15v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R15v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R15v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R15v2)
Terviseõde 16 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R16v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R16v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R16v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R16v2)
Kooliõde 17 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R17v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R17v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R17v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R17v2)
Töötervishoiuõde 18 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R18v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R18v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R18v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R18v2)
Ämmaemand 19 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R19v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R19v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R19v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R19v2)
Muud 20 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R20v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R20v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R20v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R20v2)
TEISED ERIALAD KOKKU (read 22 kuni 27) 21 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R21v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R21v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R21v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R21v2)
Laborant 22 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R22v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R22v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R22v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R22v2)
Dentist 23 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R23v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R23v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R23v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R23v2)
Hambatehnik 24 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R24v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R24v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R24v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R24v2)
Meditsiinistatistik 25 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R25v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R25v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R25v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R25v2)
Hooldusõde (põetaja) 26 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R26v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R26v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R26v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R26v2)
Muud 27 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R27v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R27v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R27v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R27v2)
KÕIK KOKKU (read 01+21) 28 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R01v1 + T775R21v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R01v1 + T775R21v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R01v2 + T775R21v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R01v2 + T775R21v2)
FARMATSEUDID KOKKU 29 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R28v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R28v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T775R28v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T775R28v2)