Vormid | Vorm: Rasedad ja sünnitajad (2002) 

Vorm Rasedad ja sünnitajad (2002)

Impordikood: 210
Alus:  
Sagedus: aasta
   

Tabeleid kokku: 5

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T300 1. Rasedad Tabel 1 1 9 3
2 T301 1. Rasedad Tabel 2 14 1 6
3 T302 2. Sünnitusabi 4 1 2
4 T303 3. Vastsündinute andmed 6 1 4
5 T304 4. Vastsündinute haigestumine 37 9 16