Vormid | Vorm: Haigla (2012) | Tabel: 3. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - Täiskasvanud 
Tabel: 3. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - Täiskasvanud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T7233
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Statistiline haigusklass RHK-10
kood
Rea
nr
Vanusrühm KOKKU
15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85 ja vanemad
M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kokku   01                                                                                
Teatavad nakkus- ja parasiithaigused A00-B99 02                                                                                
Kasvajad C00-D48 03                                                                                
Vere- ja vereloomeelundite haigused ning teatavad immuunmehhanismidega seotud haigusseisundid D50-D89 04                                                                                
Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused E00-E90 05                                                                                
Psüühika- ja käitumishäired F00-F99 06                                                                                
Närvisüsteemi haigused G00-G99 07                                                                                
Silma- ja silmamanuste haigused H00-H59 08                                                                                
Kõrva- ja nibujätkehaigused H60-H95 09                                                                                
Vereringeelundite haigused I00-I99 10                                                                                
Hingamiselundite haigused J00-J99 11                                                                                
Seedeelundite haigused K00-K93 12                                                                                
Naha- ja nahaaluskoe haigused L00-L99 13                                                                                
Lihasluukonna ja sidekoe haigused M00-M99 14                                                                                
Kuse- ja suguelundite haigused N00-N99 15                                                                                
Rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne periood O00-O99 16                                                                                
Kaasasündinud väärarendid, deformatsioonid ja kromosoomianomaaliad Q00-Q99 17                                                                                
Mujal klassifitseerimata sümptomid, tunnused ja kliinilise ning laboratoorsete leidude hälbed R00-R99 18                                                                                
Vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed S00-T98 19                                                                                
Terviseseisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega ZOO-Z99 (v.a. Z03) 20