Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2003–2004) | Tabel: 8. Raviosakondade (-kabinettide töö) Tabel 8.2 Kiiritusravi 
Tabel: 8. Raviosakondade (-kabinettide töö) Tabel 8.2 Kiiritusravi
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3760
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Nimetus Rea
nr
Haigete arv
esmased ravi lõpetanud
kokku
neist ilma
kasvajalise haiguseta
A B 1 2 3
Kiiritusravi liigid kokku 01            
   pikafookuseline kiiritusravi 02            
   lühifookuseline kiiritusravi 03            
   distantsgammaravi 04            
   ravi radioaktiivsete preparaatidega 05