Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: 3. Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired 
Tabel: 3. Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T428
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Häire liik RHK-10
kood
Rea nr Aasta
jooksul
konsul-
teeritud
isikute
arv
A B C 1
KOKKU F.10.x- F19.x 01 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T287R11v8)
     alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired F10.x 02 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T287R01v8)