Vormid | Vorm: Ravivoodid ja hospitaliseerimine (2003) | Tabel: Haigete voodifondi arvestus statsionaaris, osakondade või profiilide lõikes 
Tabel: Haigete voodifondi arvestus statsionaaris, osakondade või profiilide lõikes
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T030
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Voodiprofiili nimetus Kood Voodite
arv
kuu
lõpul
Keskmine
voodite
arv kuus
Haigete
arv
perioodi
algul
Hospitaliseeritute arv Haiglasisene liikumine Haiglast lahkunute arv Haigete
arv
perioodi
lõpul
Voodi-
päevade
arv
kokku
s.h. teiste
maakon-
dade
elanike
voodipäe
vade
arv
Peale
selle
hoolda-
jate
voodi-
päevade
arv
kokku neist üle
toodud
teistest
osa-
konda
dest
üle viidud
teistesse
osakon-
dadesse
välja-
kirjuta-
tud
teistesse
haiglatesse
üle
viidud
surnud
hospitali-
seeritud
teistest
maakonda-
dest
lapsed
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
sisehaigused 02         leia(periood = eelmine, R02V12)                                                
kardioloogia 03         leia(periood = eelmine, R03V12)                                                
gastroenteroloogia 05         leia(periood = eelmine, R05V12)                                                
pikaravi 10         leia(periood = eelmine, R10V12)                                                
endokrinoloogia 11         leia(periood = eelmine, R11V12)                                                
nakkushaigused 13         leia(periood = eelmine, R13V12)                                                
laste nakkushaigused 14         leia(periood = eelmine, R14V12)                                                
hematoloogia 15         leia(periood = eelmine, R15V12)                                                
nefroloogia 17         leia(periood = eelmine, R17V12)                                                
kirurgia 20         leia(periood = eelmine, R20V12)                                                
lastekirurgia 21         leia(periood = eelmine, R21V12)                                                
neurokirurgia 22         leia(periood = eelmine, R22V12)                                                
rindkerekirurgia 24         leia(periood = eelmine, R24V12)                                                
kardiovaskulaarkirurgia 26         leia(periood = eelmine, R26V12)                                                
traumatoloogia 28         leia(periood = eelmine, R28V12)                                                
lastetraumatoloogia 29         leia(periood = eelmine, R29V12)                                                
põletus 30         leia(periood = eelmine, R30V12)                                                
ortopeedia 32         leia(periood = eelmine, R32V12)                                                
lasteortopeedia 33         leia(periood = eelmine, R33V12)                                                
uroloogia 34         leia(periood = eelmine, R34V12)                                                
näo- ja lõualuukirurgia 36         leia(periood = eelmine, R36V12)                                                
onkoloogia 38         leia(periood = eelmine, R38V12)                                                
sünnitusabi 40         leia(periood = eelmine, R40V12)                                                
raseduspatoloogia 41         leia(periood = eelmine, R41V12)                                                
günekoloogia 42         leia(periood = eelmine, R42V12)                                                
tuberkuloos 44         leia(periood = eelmine, R44V12)                                                
neuroloogia 48         leia(periood = eelmine, R48V12)                                                
lasteneuroloogia 49         leia(periood = eelmine, R49V12)                                                
psühhiaatria 50         leia(periood = eelmine, R50V12)                                                
lastepsühhiaatria 51         leia(periood = eelmine, R51V12)                                                
silmahaigused 52         leia(periood = eelmine, R52V12)                                                
akuutpsühhiaatria 53         leia(periood = eelmine, R53V12)                                                
nina-kõrva-kurguhaigused 54         leia(periood = eelmine, R54V12)                                                
laste nina-kõrva-kurguhaigused 55         leia(periood = eelmine, R55V12)                                                
naha- ja suguhaigused 56         leia(periood = eelmine, R56V12)                                                
laste naha- ja suguhaigused 57         leia(periood = eelmine, R57V12)                                                
radioloogia 58         leia(periood = eelmine, R58V12)                                                
lastehaigused 59         leia(periood = eelmine, R59V12)                                                
pulmonoloogia 63         leia(periood = eelmine, R63V12)                                                
intensiivravi I aste 66         leia(periood = eelmine, R66V12)                                                
intensiivravi II aste 67         leia(periood = eelmine, R67V12)                                                
intensiivravi III aste 68         leia(periood = eelmine, R68V12)                                                
veresoontekirurgia 70         leia(periood = eelmine, R70V12)                                                
laste intensiivravi I aste 71         leia(periood = eelmine, R71V12)                                                
laste intensiivravi II aste 72         leia(periood = eelmine, R72V12)                                                
laste intensiivravi III aste 73         leia(periood = eelmine, R73V12)                                                
reumatoloogia 76         leia(periood = eelmine, R76V12)                                                
taastusravi 98         leia(periood = eelmine, R98V12)                                                
KOKKU r01         leia(periood = eelmine, Rr01V12)                                                
päevaravi haiglas r49         leia(periood = eelmine, Rr49V12)