Vormid | Vorm: Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid (2012 - 2014) 

Vorm Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid (2012 - 2014)

Impordikood: 420110
Alus:  
Sagedus: kvartal
   

 

Tabeleid kokku: 1

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T11111 Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid 36 6 3