Vormid | Vorm: Päevaravi (2003–2004) 

Vorm Päevaravi (2003–2004)

Impordikood: 3303
Alus:  
Sagedus: aasta
   

Tabeleid kokku: 7

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T3831 1. Ravivoodite kasutamine 1 9 1
2 T3832 2. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuse järgi - Lapsed 21 10 3
3 T3833 3. Päevaravilt lahkunute jaotus soo ja vanusrühmade järgi - Täiskasvanud 20 18 3
4 T3834 4. Haiglaravi kestus ja põhjus 105 9 31
5 T3835 5. Abordid 7 1 3
6 T3836 6. Raseda, sünnitaja ja sünnitanu surma põhjused 8 4 2
7 T3837 7. Kirurgiline töö 143 18 43