Vormid | Vorm: Ambulatoorsed visiidid (kehtiv) | Tabel: 2. Õendustöötaja iseseisev ambulatoorne töö 
Tabel: 2. Õendustöötaja iseseisev ambulatoorne töö
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T17115
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr Vastuvõtud Koduvisiidid
Kokku Täiskasvanud Lapsed Kokku Täiskasvanud Lapsed
A B 1 2 3 4 5 6
Õendustöötaja töö kokku 01                        
  pereõde 02                        
  ämmaemand 03                        
  koduõde 04                        
Koduõe visiitide üldarvust (rida 04 veerg 4) tehtud hooldekodus 05