Vormid | Vorm: Rasedate ja vastsündinute haigestumine (2015) | Tabeli "1. Rasedate jälgimine- 1.2 Raseduse jälgimine" tingimused 

Tabeli 1. Rasedate jälgimine- 1.2 Raseduse jälgimine tingimused

Nr Tingimus Erandid
0 r01 >= r02 + r03 + r04 + r05 + r09  
0 r05 >= r06 + r07 + r08