Vormid | Vorm: Hambaarsti aruanne (2013-2014) | Tabel: 2. Tehtav töö 
Tabel: 2. Tehtav töö
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T13351
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr
Kui on, kirjuta 1
A B 1
Ravi 01    
Proteesimine 02    
Ortodontia 03    
Endodontia (juureravi) 04    
Parodontoloogia 05    
Kirurgia 06    
Röntgenoloogia 07