Vormid | Vorm: Verekeskus (kehtiv) | Tabel: 1. Ametikohad 
Tabel: 1. Ametikohad
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T14201
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr. Kokku Arst Laborispetsialist Õde Bioanalüütik (laborant) Registraator,
operaator
Muud
A B 1 2 3 4 5 6 7
Täidetud ametikohad 01