Vormid | Vorm: Psüühika- ja käitumishäired (2013) | Tabel: 1. Ambulatoorsel ravil viibinud 
Tabel: 1. Ambulatoorsel ravil viibinud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T13280
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Statistiline haigusklass ja haigus RHK-10
kood
Rea
nr
Aasta
jooksul
konsulteeri-
tud
isikute arv
neist neist esma-
kordseid haigusjuhte
lapsed noorukid ja
täiskasvanud
lapsed noorukid ja
täiskasvanud
M N M N M N M N
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dementsus F00-F03 001                                    
    neist dementsusega Alzheimeri tõvest F00 002                                    
    vaskulaarse dementsusega F01 003                                    
Amnestiline sündroom ja deliirium F04-F05 004                                    
Orgaaniline hallutsinoos, katatoonia ja luululine psühhoos F06.0-F06.2 005                                    
Orgaanilised meeleoluhäired F06.3 006                                    
Orgaaniline ärevus, dissotsiatiivne häire ja asteenia F06.4-F06.6 007                                    
Kerge orgaaniline tunnetushäire F06.7 008                                    
Muud ja täpsustamata orgaanilised psüühikahäired F06.8-F06.9 009                                    
Isiksus- ja käitumishäired ajuhaigusest, -kahjustusest või düsfunktsioonist F07 010                                    
    neist orgaanilise isiksushäirega F07.0 011                                    
    traumajärgse ajukahjustuse sündroomiga F07.2 012                                    
Orgaanilised- k.a. sümptomaatilised - psüühikahäired F00-F09 013                                    
Äge intoksikatsioon F1x.0 014                                    
Kuritarvitamine F1x.1 015                                    
Sõltuvus F1x.2 016                                    
    neist alkoholisõltuvusega F10.2 017                                    
    sõltuvusega rahustitest F13.2 018                                    
Võõrutusseisund F1x.3 019                                    
    neist võõrutusseisund alkoholist F10.3 020                                    
Võõrutusseisund deliiriumiga F1x.4 021                                    
    neist võõrutusdeliiriumiga alkoholist F10.4 022                                    
Psühhootiline häire F1x.5 023                                    
    neist alkoholparanoidiga F10.51 024                                    
    alkoholhallutsinoosiga F10.52 025                                    
Amnestiline sündroom F1x.6 026                                    
    neist Korsakovi psühhoosiga F10.6 027                                    
Residuaalne või hiline psüühikahäire F1x.7 028                                    
    neist isiksus- või käitumishäirega F1x.71 029                                    
    residuaalse afektiivse häirega F1x.72 030                                    
    dementsusega F1x.73 031                                    
Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired F10-F19 032                                    
    sh alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired F10 032.1                                    
    sh narkootiliste ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired F11-16, F18-19 032.2                                    
Skisofreenia F20 033                                    
Skisotüüpne häire F21 034                                    
Püsivad luululised häired F22 035                                    
Äge ja mööduv psühhootiline episood F23 036                                    
Indutseeritud luululine häire F24 037                                    
Skisoafektiivsed häired F25 038                                    
    neist maniakaalse häirega F25.0 039                                    
    depressiivse häirega F25.1 040                                    
Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired F20-F29 041                                    
Maniakaalne episood ehk mania F30 042                                    
Bipolaarne meeleoluhäire F31 043                                    
    neist maaniaga F31.0-2 044                                    
    kerge või mõõduka depressiooniga F31.3 045                                    
    raske depressiooniga F31.4 046                                    
    psühhootilise depressiooniga F31.5 047                                    
Depressiivne episood F32 048                                    
    neist kerge depressiooniga F32.0 049                                    
    mõõduka depressiooniga F32.1 050                                    
    raske depressiooniga F32.2 051                                    
    raske depressioon psühhootiliste sümptomitega F32.3 052                                    
Korduv depressiivne häire F33 053                                    
    neist kerge depressiooniga F33.0 054                                    
    mõõduka depressiooniga F33.1 055                                    
    raske depressiooniga F33.2 056                                    
    psühhootilise depressiooniga F33.3 057                                    
Püsivad meeleoluhäired F34 058                                    
    neist tsüklotüümiaga F34.0 059                                    
    düstüümiaga F34.1 060                                    
Muud ja täpsustamata meeleoluhäired F38-39 061                                    
Meeleoluhäired F30-F39 062                                    
Foobsed ärevushäired F40 063                                    
    neist paanikahoogudeta agorafoobia F40.00 064                                    
    paanikahoogudega agorafoobia F40.01 065                                    
    sotsiaalfoobia F40.1 066                                    
Muud ärevushäired F41 067                                    
    neist paanikahäirega F41.0 068                                    
    generaliseerunud ärevushäirega F41.1 069                                    
    depressiooniga ärevushäirega F41.2 070                                    
Obsessiiv-kompulsiivne häire F42 071                                    
Rasked stressreaktsioonid ja kohanemishäired F43 072                                    
    neist kohanemishäirega F43.2 073                                    
Dissotsiatiivsed häired F44 074                                    
Somatoformsed häired F45 075                                    
    neist somatisatsioonihäirega F45.0 076                                    
    hüpohondriaga F45.2 077                                    
Muud neurootilised häired F48 078                                    
Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired F40-49 079                                    
Söömishäired F50 080                                    
    neist Anorexia nervosaga F50.0- F50.1 081                                    
    Bulimia nervosaga F50.2- F50.3 082                                    
Mitteorgaanilised unehäired F51 083                                    
Mitteorgaanilised seksuaaldüsfunktsioonid F52 084                                    
Sünnitusjärgse perioodiga seotud psüühika- ja käitumishäired F53 085                                    
Muude haigustega seotud psüühilised ja käitumistegurid F54 086                                    
Sõltuvust mittepõhjustavate ainete kuritarvitamine F55 087                                    
Psüühika-ja käitumishäired füsioloogilise düsfunktsiooniga F50-59 088                                    
Spetsiifilised isiksushäired F60 089                                    
Segatüüpi ja muud isiksushäired F61 090                                    
Püsivad isiksusemuutused F62 091                                    
Harjumus- ja impulsihäired F63 092                                    
Sooidentsuse, seksuaalsuunitluse häired ning seksuaalse arengu ja sättumusega seotud psüühika- ja käitumishäired F64-66 093                                    
Täiskasvanu muud ja täpsustamata isiksus- ja käitumishäired F68-69 094                                    
Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired F60-69 095                                    
Vaimne alaareng F70-79 096                                    
Kõne ja keele spetsiifilised arenguhäired F80 097                                    
Õpivilumuste spetsiifilised häired F81 098                                    
Motoorika spetsiifiline arenguhäire F82 099                                    
Segatüüpi spetsiifiline arenguhäire F83 100                                    
Pervasiivsed arenguhäired F84 101                                    
    neist lapse ja atüüpilise autismiga F84.0-F84.1 102                                    
Psühholoogilise arengu muud ja täpsustamata häired F88-89 103                                    
Psühholoogilise arengu häired F80-89 104                                    
Hüperkineetilised häired F90 105                                    
Käitumishäired F91 106                                    
Segatüüpi käitumis- ja tundeeluhäired F92 107                                    
Lapsele iseloomulikud tundeeluhäired F93 108                                    
Lapse või nooruki suhtlemishäired F94 109                                    
Tikid F95 110                                    
Lapse või nooruki muud käitumis- ja tundeeluhäired F98 111                                    
Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired F90-98 112                                    
PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED F00-98 113                                    
NÄRVISÜSTEEMIHAIGUSED G00-99 114                                    
    neist epilepsiaga G40,41 115                                    
PSÜÜHILISELT TERVED   116                                    
KOKKU   117