Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2002) | Tabel: 4. Personaalarvutite kasutamine 
Tabel: 4. Personaalarvutite kasutamine
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T014
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Ametirühm, ametiala ISCO-88
kood
Rea nr Töötajate
arv
aruandepe-
rioodi lõpul
neist kasutas tööks
personaalarvutit
kokku sh internetti
A B C 1 2 3
Juhid kokku (read 02+04+06)   01            
Direktorid ja juhatajad 1210. 1319 02            
   neist arstina töötavad juhid   03            
Põhitegevuse juhid 1229 04            
   neist arstina töötavad juhid   05            
Muude alade juhid 1231- 1239 06            
Tervishoiu tippspetsialistid (read 08+12+13+14) 2221-2229 07            
Arstid (read 09+11) 2221 08            
    üldarsiabi osutavad arstid   09            
    neist perearstid   10            
   eriarstiabi osutavad arstid   11            
Hambaarstid 2222 12            
Proviisorid 2224 13            
Mujal liigitamata tervishoiutippspetsialistid 2229 14            
Tervishoiu abispetsialistid (read 16+17)   15            
Õendusalatöötajad 2230, 3231 16            
Muud meditsiiniliste erialade abispetsialistid 3221- 3229 17            
Hooldustöötajad 5132 18            
Muude alade spetsialistid (read 20+21)   19            
Tippspetsialistid   20            
Keskastmespetsialistid   21            
Ametnikud 4100-4223 22            
Muud töötajad 7000-9333 23            
Töötajad kokku (read 01+07+15+18+19+22+23)   24            
Kokku   25            
   sh internetiga ühendatud   26