Vormid | Vorm: Haigla (2014) | Tabel: 9. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 2. Lahangud 
Tabel: 9. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 2. Lahangud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T14241
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr Kokku sealhulgas oma haiglas
surnute lahangud
A B 1 2
Lahangute arv kokku 01        
   sh haiglas surnute lahangud 02        
      laste (0 - 14 a.) lahangud 03        
         Kõigist lahatud lastest surnud vanuses 0 - 6 päeva 04        
         7 - 28 päeva 05        
         29 päeva - 11 kuud 29 päeva 06        
            Vanuses alla 1 aasta surnutest sünnikaaluga 500 - 999 g 07        
         Surnult sündinute lahangud 08        
            neist sünnikaaluga 500 -999 g 09        
Organtükkide histoloogiliste uuringute arv 10