Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2003) | Tabel: 4. Personaalarvutite kasutamine 
Tabel: 4. Personaalarvutite kasutamine
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3014
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Ametirühm, ametiala ISCO-88
kood
Rea nr Töötajate
arv
aruandepe-
rioodi lõpul
neist kasutas tööks
personaalarvutit
kokku sh internetti
A B C 1 2 3
1. Juhid kokku (read 02+03+04+07)   01            
1.1. Nõukogu liikmed 1210 02            
1.2. Juhatus 1210 03            
1.3. Põhitegevuse juhid 1229 04            
1.3.1. arstina töötavad juhid 1229 05            
1.3.2. õendusala juhid 1229 06            
1.4. Muude alade juhid 1231-1239 07            
2. Tervishoiutippspetsialistid (read 09+14+15+16)   08            
2.1. Arstid 2221 09            
2.1.1. Üldarstiabi osutavad arstid 2221 10            
2.1.1.1. Perearstid 2221 11            
2.1.2. Eriarstiabi osutavad arstid 2221 12            
2.1.3. Residendid 2221 13            
2.2. Hambaarstid 2222 14            
2.3. Proviisorid 2224 15            
2.4. Mujal liigitama tervishoiutippspetsialistid 2211, 2212, 2229, 2445 16            
3. Õed (read 18+19)   17            
3.1. Kõrgharidusega õendusalatöötajad 2230 18            
3.2. Kesk-eriharidusega õendusalatöötajad 3231 19            
4. Ämmaemandad (read 21+22)   20            
4.1. Kõrgharidusega ämmaemandad 2230 21            
4.2. Kesk-eriharidusega ämmaemandad 3232 22            
5. Muud tervishoiuvaldkonna töötajad 3221 - 3229 23            
6. Hooldustöötajad 5132, 5133 24            
7. Mittemeditsiini spetsialistid (read 26+27)   25            
7.1. Tippspetsialistid 2; v.a. 2211, 2212, 2221, 2222, 2224, 2229, 2445 26            
7.2. Keskastmespetsialistid 3; v.a. 3221- 3229, 3231, 3232 27            
8. Ametnikud 4100 - 4223 28            
9. Muud töötajad 5111 - 9333 (va 5132,5133) 29            
TÖÖTAJAD KOKKU (read 01+08+17+20+23+24+25+28+29)   30