Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
8063 Kui T13011v1r051 > 0 siis T13012v7r01 = 0 ja T13012V7r03 = 0 Kui FIE täidab põhivara soetusmaksumuse rea kulude tabelis (tabel 2 rida 51), siis ta ei tohi täita põhivara liikumise tabelit (tabel 3)
8067 Kui T13012v7r01 > 0 ja (T13012v8r01 > 0 või T13012v8r01 < 0) siis T13011v1r074 > 0 Kui põhivara tabelis on märgitud immateriaalse põhivara (PV) akumuleeritud kulum (tabel 3 veerg 7 rida 1), siis peab kulude tabelis olema märgitud ka immateriaalse PV aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 74). Kui aruandeaastal kulumit ei arvestatud, siis kirjutada selle kohta info aruande esilehe lahtrisse "Kommentaar". Välja arvatud juhul, kui T13012v8r01=0
8068 Kui T13012v7r03 > 0 ja (T13012v8r03 > 0 või T13012v8r03 < 0) siis T13011v1r075 > 0 Kui põhivara tabelis on märgitud materiaalse põhivara akumuleeritud kulum (tabel 3 veerg 7 rida 3), siis peab kulude tabelis olema märgitud ka materiaalse põhivara aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 75). Kui aruandeaastal kulumit ei arvestatud, siis kirjutada selle kohta info aruande esilehe lahtrisse "Kommentaar". Välja arvatud juhul, kui T13012v8r03=0
8069 Kui T13012v7r09 > 0 ja (T13012v8r09 > 0 või T13012v8r09 < 0) siis T13011v1r077 > 0 Kui põhivara tabelis on märgitud transpordivahendite akumuleeritud kulum (tabel 3 veerg 7 rida 9), siis peab kulude tabelis olema märgitud ka transpordivahendite aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 77). Kui aruandeaastal kulumit ei arvestatud, siis kirjutada selle kohta info aruande esilehe lahtrisse "Kommentaar". Välja arvatud juhul, kui T13012v8r09=0
8070 Kui T13012v7r10 > 0 ja (T13012v8r10 > 0 või T13012v8r10 < 0) siis T13011v1r078 > 0 Kui põhivara tabelis on märgitud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia akumuleeritud kulum (tabel 3 veerg 7 rida 10), siis peab kulude tabelis olema märgitud ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 78). Kui aruandeaastal kulumit ei arvestatud, siis kirjutada selle kohta info aruande esilehe lahtrisse "Kommentaar". Välja arvatud juhul, kui T13012v8r10=0
8071 Kui T13012v7r11 > 0 ja (T13012v8r11 > 0 või T13012v8r11 < 0) siis T13011v1r079 > 0 Kui põhivara tabelis on märgitud masinate, seadmete ja inventari akumuleeritud kulum (tabel 3 veerg 7 rida 11), siis peab kulude tabelis olema märgitud ka masinate, seadmete ja inventari aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 79). Kui aruandeaastal kulumit ei arvestatud, siis kirjutada selle kohta info aruande esilehe lahtrisse "Kommentaar". Välja arvatud juhul, kui T13012v8r011=0
8072 Kui T13012v7r16 > 0 ja (T13012v8r16 > 0 või T13012v8r16 < 0) siis T13011v1r082 > 0 Kui põhivara tabelis on märgitud muu materiaalse põhivara akumuleeritud kulum (tabel 3 veerg 7 rida 16), siis peab kulude tabelis olema märgitud ka muu materiaalse põhivara aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 82). Kui aruandeaastal kulumit ei arvestatud, siis kirjutada selle kohta info aruande esilehe lahtrisse "Kommentaar". Välja arvatud juhul, kui T13012v8r016=0
8073 T13011V1R092 = T13010V1R01 - T13011V1R036 Majandusaasta tulem peab võrduma tulude (tabel 1 rida 01) ja tegevuskulude (tabel 2 rida 36) vahega
8074 Kui T13012v7r04 > 0 ja (T13012v8r04 > 0 või T13012v8r04 < 0) siis T13011v1r076 > 0 Kui põhivara tabelis on märgitud hoonete ja rajatiste akumuleeritud kulum (tabel 3 veerg 7 rida 4), siis peab kulude tabelis olema märgitud ka hoonete ja rajatiste (k.a kinnisvarainvesteering) aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 76). Kui aruandeaastal kulumit ei arvestatud, siis kirjutada selle kohta info aruande esilehe lahtrisse "Kommentaar". Välja arvatud juhul, kui T13012v8r04=0
8075 Kui T13012v7r12> 0 ja (T13012v8r12>0 või T13012v8r12<0) siis T13011v1r080 > 0 Kui põhivara tabelis on märgitud meditsiiniseadmete akumuleeritud kulum (tabel 3 veerg 7 rida 12), siis peab kulude tabelis olema märgitud ka meditsiiniseadmete aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 80). Kui aruandeaastal kulumit ei arvestatud, siis kirjutada selle kohta info aruande esilehe lahtrisse „Kommentaar“. Välja arvatud juhul, kui T13012v8r12=0
8076 kui T13011V1R074>0 siis (T13012V1R01+T13012V2R01)>0 Kui kulude tabelis on märgitud immateriaalse põhivara aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 74), peab põhivara tabelis olema märgitud ka immateriaalne põhivara (tabel 3 veerg 1 rida 1 ja/või veerg 2 rida 1)
8077 Kui T13011V1R075>0 siis (T13012V1R03+T13012V2R03)>0 Kui kulude tabelis on märgitud materiaalse põhivara aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 75), peab põhivara tabelis olema märgitud ka materiaalne põhivara (tabel 3 veerg 1 rida 3 ja/või veerg 2 rida 3)
8078 Kui T13011V1R076>0 siis (T13012V1R04+T13012V1R07+T13012V2R04+T13012V2R07)>0 Kui kulude tabelis on märgitud hoonete ja rajatiste (k.a kinnisvarainvesteeringute) aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 76), peavad põhivara tabelis olema märgitud ka hooned ja rajatised (tabel 3 veerg 1 rida 4 või 7 ja/või veerg 2 rida 4 või 7)
8079 Kui T13011V1R077>0 siis (T13012V1R09+T13012V2R09)>0 Kui kulude tabelis on märgitud transpordivahendite aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 77), peavad põhivara tabelis olema märgitud ka transpordivahendid (tabel 3 veerg 1 rida 9 ja/või veerg 2 rida 9)
8080 Kui T13011V1R078>0 siis (T13012V1R10+T13012V2R10)>0 Kui kulude tabelis on märgitud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 78), peavad põhivara tabelis olema märgitud ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed (tabel 3 veerg 1 rida 10 ja/või veerg 2 rida 10)
8081 Kui T13011V1R079>0 siis (T13012V1R11+T13012V2R11)>0 Kui kulude tabelis on märgitud masinate, seadmete ja inventari aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 79), peavad põhivara tabelis olema märgitud ka masinad, seadmed ja inventar (tabel 3 veerg 1 rida 11 ja/või veerg 2 rida 11)
8082 Kui T13011V1R080>0 siis (T13012V1R12+T13012V2R12)>0 Kui kulude tabelis on märgitud meditsiiniseadmete aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 80), peavad põhivara tabelis olema märgitud ka meditsiiniseadmed (tabel 3 veerg 1 rida 12 ja/või veerg 2 rida 12)
8083 Kui T13011V1R082>0 siis (T13012V1R16+T13012V2R16)>0 Kui kulude tabelis on märgitud muu materiaalse põhivara aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 82), peab põhivara tabelis olema märgitud ka muu materiaalne põhivara (tabel 3 veerg 1 rida 16 ja/või veerg 2 rida 16)