Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: b) Täiskasvanud 
Tabel: b) Täiskasvanud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T410
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Paige RHK-10
kood
Rea nr Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud
kokku vanuserühmiti
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69 70-79 80+
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kõik paikmed C00- C97 01 M                                                    
    02 N                                                    
Huul, suuõõs, neel C00- C14 03 M                                                    
    04 N                                                    
Seedeelundid C15- C26 05 M                                                    
    06 N                                                    
Hingamis- ja rindkeresisesed elundid C30- C39 07 M                                                    
    08 N                                                    
Luud, liigesed, nahk, pehmed koed, rind C40- C50 09 M                                                    
    10 N                                                    
  rind C50 11 N                                                    
Kuse- ja susuelundid C51- C68 12 M                                                    
    13 N                                                    
Muud C69- C80, C97 14 M                                                    
    15 N                                                    
Lümfoid- ja vereloomekude C81- C96 16 M                                                    
    17 N