Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2002) | Tabel: 5.4 Laborandid (bioanalüütikud) 
Tabel: 5.4 Laborandid (bioanalüütikud)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T029
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Näitaja Kokku/
keskmine
Tunnipalgamäära grupid
kuni 12 12,1-14 14,1-16 16,1-18 18,1-20 20,1-22 22,1-24 24,1-26 26,1-28 28,1-30 30,1-35 35,1-40 40,1-45 45,1-50 üle 50
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Täidetud ametikohtade arv seisuga 31.03.200...                                                                
Keskmine väljateenitud tegelik tunnitasu (ilma puhkusetasuta) märtsikuus - krooni