Vormid | Vorm: Kiirabi (2002) | Tabel: 1. Ametikohad 
Tabel: 1. Ametikohad
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T215
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr.
Kokku sealhulgas
arstid õendusala-
töötajad
muu tervis-
hoiu-
personal
kiirabitehnik muud
A B 1 2 3 4 5 6
Täidetud ametikohad 01                        
Põhikohaga isikud 02