Vormid | Vorm: Tunnipalk (2017-2018) | Tabel: Tunnipalk 
Tabel: Tunnipalk
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T32
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Jah

Isiku jrk. nr Sugu Vanus Ametiala Juht Arst-
resident
Tegelikult töötatud tunnid märtsis     Tööaja eest arvestatud töötasu märtsis           Mitte-
regulaarne
lisatasu
Tasu mitte-
töötatud
aja eest
              sh üle-
tunnid
sh valve-
tunnid
  sh
põhipalk
sh
lisatasu õhtuse-, öö töö ja puhkep. riiklikel pühadel töötamise eest
sh tasu
ületundide
eest
sh tasu valve- tundide eest sh
regulaarsed
lisatasud
   
arv kood arv kood kood kood tundi tundi tundi eurot eurot eurot eurot eurot eurot eurot eurot
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17