Vormid | Vorm: Psüühika- ja käitumishäired (2012) | Tabel: 8. Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired(ambulatoorsel vastuvõtul ja/või statsionaarsel ravil viibinud isikud) 
Tabel: 8. Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired(ambulatoorsel vastuvõtul ja/või statsionaarsel ravil viibinud isikud)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T11287
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Psüühika- ja käitumishäired, mis on tingitud: RHK-10
kood
Rea
nr
Intoksi-
katsioon
Kuritarvi-
tamine
Sõltuvus Võõrutus-
seisund
Võõrutus-
deliirium
Muud
psühoosid
Muud püsi-
vad häired
KOKKU
X=0 X=1 X=2 X=3 X=4 X=5 X=6,7  
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8
Alkoholi tarvitamisest F10.X 01                                
Opioididide tarvitamisest F11.X 02                                
Kannabioidide tarvitamisest F12.X 03                                
Rahustite või uinutite tarvitamisest F13.X 04                                
Kokaiini tarvitamisest F14.X 05                                
Muude stimulaatorite tarvitamisest F15.X 06                                
Hallutsinogeenide tarvitamisest F16.X 07                                
Tubaka tarvitamisest F17.X 08                                
Lenduvate lahustite tarvitamisest F18.X 09                                
Mitme või muude psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest F19.X 10                                
KOKKU F10.X-F19.X 11