Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2010) | Tabel: 3. Ametikohad 
Tabel: 3. Ametikohad
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T10751
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Nimetus Rea
nr
Täidetud ametikohad neist ambula-
toorselt
Põhikohaga töötajad neist ambula-
toorselt
A B 1 2 3 4
Arstid kokku 01                
    üldarst 02                
      neist resident 02.1                
    perearst 03                
    sisearst 04                
    hematoloog 05                
    kardioloog 06                
    gastroenteroloog 07                
    endokrinoloog 08                
    nefroloog 09                
    pulmonoloog 10                
    reumatoloog 11                
    infektsionist 12                
    anestesioloog 13                
    üldkirurg 14                
    neurokirurg 15                
    uroloog 16                
    ortopeed 17                
    lastekirurg 18                
    plastikakirurg 19                
    rindkerekirurg 20                
    kardiovaskulaarkirurg 21                
    näo-lõualuukirurg 22                
    onkoloog (radiokemoteraapia) 23                
    radioloog 24                
    günekoloog 25                
    pediaater 26                
    neuroloog 27                
    oftalmoloog 28                
    otorinolarüngoloog 29                
    psühhiaater 30                
    dermatoveneroloog 31                
    erakorralise meditsiini arst 32                
    taastusraviarst 33                
    töötervishoiuarst 34                
    laboriarst 35                
    patoloog 36                
meditsiinigeneetik 37                
Arsti ametikoht täidetud mittemeediku poolt 38                
    neist laboriarsti ametikoht 38.1                
Teised kõrgharidusega spetsialistid 39                
neist asutuse juhtkond 39.1                
logopeed 39.2                
liikumisterapeut 39.3                
tegevusterapeut 39.4                
füsioterapeut 39.5                
psühholoog 39.6                
reast 39 arstid 39.7                
Õendusalatöötajad kokku 40                
    neist kõrgharidusega    40.1                
üldõde 41                
kliiniline õde 42                
lasteõde 43                
diabeediõde 44                
nakkustõrje õde 45                
pulmonoloogiaõde 46                
radioloogiaõde 47                
operatsiooniõde 48                
onkoloogiaõde 49                
taastusraviõde 50                
     neist massaažiõde 50.1                
psühhiaatriaõde (vaimse tervise õde) 51                
intensiivõde 52                
erakorralise meditsiini õde 53                
anesteesia-intensiivraviõde 54                
terviseõde 55                
pereõde 56                
koduõendusteenust osutav õde 57                
kooliõde 58                
töötervishoiu õde 59                
ämmaemand 60                
Õendusalatöötajatest erihariduseta 61                
Laborant e. bioanalüütik 62                
    neist erihariduseta 62.1                
radioloogiatehnik 63                
Meditsiinistatistik 64                
Optometrist 65                
Hooldusõde (põetaja) 66                
    neist erihariduseta 66.1                
Proviisor 67                
Farmatseudid 68                
Muud töötajad 69                
AMETIKOHAD KOKKU 70