Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
2516 kui T15352R01V1 > 0 siis T15351R01V1=1 Kui tabelis 3 on visiitide arv real 01 suurem kui 0, siis loetakse seda hambaravi võimaluseks ja tabeli 2 real 01 peab olema väärtus 1.
2517 kui T13353R01V1 > 0 siis T15351R02V1=1 Kui tabelis 4 on visiitide arv suurem kui 0, siis loetakse seda proteesimise võimaluseks ja tabeli 2 real 02 peab olema väärtus 1.
2518 kui T15354R01V1 > 0 siis T15351R03V1=1 Kui tabelis 5 on visiitide arv suurem kui 0, siis loetakse seda ortodontia võimaluseks ja tabeli 2 real 03 peab olema väärtus 1.
2519 kui T15352R06V1 > 0 siis T15351R04V1=1 Kui tabelis 3 on juureravitud hammaste arv real 06 suurem kui 0, siis loetakse seda endodontia võimaluseks ja tabeli 2 real 04 peab olema väärtus 1.
2520 kui T15352R02V1 > 0 siis T15351R05V1=1 Kui tabelis 3 on parodontiidi ravivisiitide arv real 02 suurem kui 0, siis loetakse seda parodontoloogia võimaluseks ja tabeli 2 real 05 peab olema väärtus 1.
2521 kui T15355R01V1 > 0 siis T15351R06V1=1 Kui tabelis 6 on ambulatoorsete operatsioonide arv real 01 suurem kui 0, siis loetakse seda kirurgia võimaluseks ja tabeli 2 real 06 peab olema väärtus 1.
2522 kui T15356R01V1 > 0 siis T15351R07V1=1 Kui tabelis 7 on röntgenuuringute arv real 01 suurem kui 0, siis loetakse seda röntgenoloogia võimaluseks ja tabeli 2 real 07 peab olema väärtus 1.
100031 ST11114V2R40 + ST11114V5R40 = T15352V2R01 + T13353V1R01 + T15354V2R01 Täiskasvanute (15 ja vanemad) hambaarsti visiitide summa kvartaliaruannetes (I - IV kvartal rida 40 veerg 2 ja 5 summa) peab võrduma „Hambaarsti aruande“ täiskasvanute hambaravi, proteesimise ja ortodontia visiitide arvu summaga. Lubatud erinevused: 1) aastaaruandes on kirjas näo-lõualuukirurgi visiidid; 2) aastaaruandes on osa visiite loetud kahte tabelisse (nt ravi ja proteesimine); 3) lastele on valmistatud proteese (aastaaruandes tabelis 4 lapsi ja täiskasvanuid ei eristata).
100032 ST11114V3R40 + ST11114V6R40 = T15352V3R01 + T15354V3R01 Laste (kuni 14-aastased) hambaarsti visiitide summa kvartaliaruannetes (I - IV kvartal rida 40 veerg 3 ja 6 summa) peab võrduma „Hambaarsti aruande“ laste hambaravi ja ortodontia visiitide arvu summaga. Lubatud erinevused: 1) aastaaruandes on kirjas näo-lõualuukirurgi visiidid; 2) aastaaruandes on osa visiite loetud kahte tabelisse (nt ravi ja ortodontia); 3) lastele on valmistatud proteese (aastaaruandes tabelis 4 lapsi ja täiskasvanuid ei eristata).
100033 kui T15351R01V1 = 1 siis T15352R01V1 > 0 Kui tabelis 2 real 01 on väärtus 1, siis peab tabelis 3 visiitide arv real 01 olema suurem kui 0.
100034 kui T15351R02V1 = 1 siis T13353R01V1 > 0 Kui tabelis 2 real 02 on väärtus 1, siis peab tabelis 4 visiitide arv olema suurem kui 0.
100035 kui T15351R03V1 = 1 siis T15354R01V1 > 0 Kui tabelis 2 real 03 on väärtus 1, siis peab tabelis 5 visiitide arv olema suurem kui 0.
100036 kui T15351R04V1 = 1 siis T15352R06V1 > 0 Kui tabelis 2 real 04 on väärtus 1, siis peab tabelis 3 juureravitud hammaste arv real 06 olema suurem kui 0.
100037 kui T15351R05V1 = 1 siis T15352R02V1 > 0 Kui tabelis 2 real 05 on väärtus 1, siis peab tabelis 3 parodontiidi ravivisiitide arv real 02 olema suurem kui 0.
100038 kui T15351R06V1 = 1 siis T15355R01V1 > 0 Kui tabelis 2 real 06 on väärtus 1, siis peab tabelis 6 ambulatoorsete operatsioonide arv real 01 olema suurem kui 0.
100039 kui T15351R07V1 = 1 siis T15356R01V1 > 0 Kui tabelis 2 real 07 on väärtus 1, siis peab tabelis 7 röntgenuuringute arv real 01 olema suurem kui 0.